20090216

Oluş

vazgeçmenin en kesin yolu
susmak,
zaten
gevezeliğim de bu yüzden.